HTML

html

אז מה זה בעצם HTML?

קחו כמעט כ אתר אינטרנט קיים לדוגמא, נניח גוגל. בחלוקה גסה מערכת החיפוש מחולקת לשני חלקים

צד לקוח, מה שאנו רואים שזה, הסמל, שורת החיפוש, ושני הכפתורים.

צד שרת, הצד שמקבל את מילת החיפוש ומחזיר את התוצאות.

צד הלקוח מורכב מ-HTML, ואשר על כן HTML אחראי להצגת הנתונים בכל דפי האיטנרנט!.

אז יאלה למקומות ולהתחיל.

תוכן העניינים:

בסיס
הקדמה
עורכים
אלמנטים
מאפיינים
כותרים
מקטעים ופורמטי טקסט
הערות בנוגע להערות
קישורים
כותרת
CSS על קצה המזלג
תמונות
טבלאות
רשימות
מבנים \ בלוקים
טפסים
מסגרות
צבעים
JS על קצה המזלג.
HTML ו-XHTML
מדיה
נספחים

HTML 5:
הקדמה
אלמנטים
חדש בטפסים
גרפיקה אינטראקטיבית וקנבס
אודיו ווידאו
מיקומים ו- geoLocation
משוך והנח
אחסון
מטמון
מריצי שרת (שרות html5)

Share Button